block grant intermediary

block grant intermediary
subsidijų programos tarpinė institucija statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Institucija, atsakinga už subsidijų programos įgyvendinimą, administravimą ir paprojekčių, finansuojamų iš subsidijų programos lėšų, įgyvendinimo priežiūrą ir atliekanti kitas teisės aktais jai priskirtas funkcijas. atitikmenys: angl. block grant intermediary; block grant intermediate authority; block grant intermediate body; grant scheme intermediary body; intermediary body for a grant scheme; intermediary body of a grant scheme šaltinis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1K-428 „Dėl Gairių pareiškėjams, siekiantiems tapti subsidijų programos „Regioninės ir vietinės valdžios administracinių gebėjimų stiprinimas“ tarpine institucija, patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 3-128)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • block grant intermediate authority — subsidijų programos tarpinė institucija statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Institucija, atsakinga už subsidijų programos įgyvendinimą, administravimą ir paprojekčių, finansuojamų iš subsidijų programos lėšų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • block grant intermediate body — subsidijų programos tarpinė institucija statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Institucija, atsakinga už subsidijų programos įgyvendinimą, administravimą ir paprojekčių, finansuojamų iš subsidijų programos lėšų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • grant scheme intermediary body — subsidijų programos tarpinė institucija statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Institucija, atsakinga už subsidijų programos įgyvendinimą, administravimą ir paprojekčių, finansuojamų iš subsidijų programos lėšų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • intermediary body for a grant scheme — subsidijų programos tarpinė institucija statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Institucija, atsakinga už subsidijų programos įgyvendinimą, administravimą ir paprojekčių, finansuojamų iš subsidijų programos lėšų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • intermediary body of a grant scheme — subsidijų programos tarpinė institucija statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Institucija, atsakinga už subsidijų programos įgyvendinimą, administravimą ir paprojekčių, finansuojamų iš subsidijų programos lėšų,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • subsidijų programos tarpinė institucija — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Institucija, atsakinga už subsidijų programos įgyvendinimą, administravimą ir paprojekčių, finansuojamų iš subsidijų programos lėšų, įgyvendinimo priežiūrą ir atliekanti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Administration of federal assistance in the United States — In the United States of America, Federal assistance, also known as federal aid, federal benefits, or federal funds, is defined as any federal program, project, service, and activity provided by the U.S. federal government that directly assists or …   Wikipedia

  • France — /frans, frahns/; Fr. /frddahonns/, n. 1. Anatole /ann nann tawl /, (Jacques Anatole Thibault), 1844 1924, French novelist and essayist: Nobel prize 1921. 2. a republic in W Europe. 58,470,421; 212,736 sq. mi. (550,985 sq. km). Cap.: Paris. 3.… …   Universalium

  • japan — japanner, n. /jeuh pan /, n., adj., v., japanned, japanning. n. 1. any of various hard, durable, black varnishes, originally from Japan, for coating wood, metal, or other surfaces. 2. work varnished and figured in the Japanese manner. 3. Japans,… …   Universalium

  • Japan — /jeuh pan /, n. 1. a constitutional monarchy on a chain of islands off the E coast of Asia: main islands, Hokkaido, Honshu, Kyushu, and Shikoku. 125,716,637; 141,529 sq. mi. (366,560 sq. km). Cap.: Tokyo. Japanese, Nihon, Nippon. 2. Sea of, the… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”